Balić dizajn

Strojarske tehnologije Balić i Balić dizajn j.d.o.o.

Crtanje i cad-cam projektiranje proizvoda

Crtanje i izrada reljefa prema nacrtu ili slici.
Konstrukcija alata i naprava.
Izrada prototipnog modela.

Balić dizajn cad programiranje